جدای از مباحث نظری، اقتصاد مقاومتی باید بتواند با مسائل و موضوعات روز چه در زمینۀ داخلی و چه در زمینۀ بین‌المللی ارتباط برقرار کند و تحلیل‌ها و راهکارهایی را ارائه دهد. مسائل و موضوعاتی چون بیکاری، تورم، رشد اقتصادی، تولید ملی، الگوی مصرف، نظام بانکی و ارزی، نظام مالیاتی، نظام گمرک و قاچاق، مفاسد اقتصادی، انحصارات و مافیا، زمین و مسکن، خام‌فروشی، نفوذ اقتصادی، تجارت بین‌الملل، دیپلماسی اقتصادی و… نیازمند پردازش ازمنظر اقتصاد مقاومتی هستند.
الگوی تبیین‌کنندۀ ابعاد اقتصادی پیاده‌روی اربعین
تأمین خدمات حرکت‌های عظیم اجتماعی چون اربعین حسینی دارای الگویی متفاوت از الگوهای مرسوم خصوصی و عمومی است و استخراج ابعاد ایین الگو راه را برای نظریه‌پردازی در اقتصاد مردمی می‌گشاید. ادامه دارد
ابتنای رونق بر امر مکروه
از جمله مواردی‌که هیچ‌گاه به آن توجه نمی‌شود، مکروه بودن بدهی در منظر دین است که این امر را می‌توان در روایات متعددی از جمله روایت فوق مشاهده کرد. فقه نیز بر این کراهت تأکید دارند. بر خلاف آموزه‌های فوق، بدهی از جمله عوامل رونق اقتصادی در دکترین اقتصاد متعارف به شمار می‌رود. ادامه دارد
صنعت توریسم، از تحلیل اقتصادی تا ملزومات فراموش‌شده
این تصور که با گسترش گردشگری در کشورهای در حال توسعه، مشاغل بسیاری برای بیکاران ایجاد شده است و این دسته افراد منابع مالی مطمئنی می‌یابند، تصور نادرستی است؛ چراکه در عمل اجرای بسیاری از طرح‌های گردشگری به سرمایه‌گذاران خارجی سپرده می‌شود و آنها از متخصصان خارجی برای اجرای برنامه‌ها استفاده می‌کنند. ادامه دارد
تهدیدهای نظام مالی
یکی از مهم‌ترین مباحث، نفوذ در بازار سرمایه‌است. اگر سابقه بحران جنوب شرقی آسیا را ببینید که بنیاد سورس، سرمایه‌های مالزی و اندونزی را خرید و در یک برنامه‌ریزی، تمام سرمایه‌های خود را خارج کرد که در نتیجه این کشورها با افت شدید مواجه شدند و اقتصادشان به‌هم‌ریخت. این احتمال برای کشور ما هم وجود دارد. ادامه دارد
نقدینگی، چرخۀ تأمین پول و بحران‌های پیش‌رو
حجم پول در گردش شامل 2مولفه پایه پولی و ضریب فزاینده پولی است.پایه پولی یا همان پول پر قدرت به مجموع اسکناس و مسکوک در گردش به علاوه سپرده بانکهای تجاری نزد بانک مرکزی گفته میشود. البته ضریب فزاینده پولی ناشی از فعالیتهای بانکهای تجاری و تعاملات اقتصادی مردم نیز به عنوان مولفه مهم نقدینگی عمل میکند. ادامه دارد
تهدیدها و چالش‌های افزایش نقدینگی
پول در داخل جامعه سرگردان است و دولت نمی‌تواند از این پول به درستی استفاده کند و برای حل مشکل اقتصادی جامعه از آن بهره ببرد و درنتیجه سرمایه‌گذاری هم در کشور مختل می‌شود. ادامه دارد
بیشتر ببینید...

مطالب پربازدید
موضوعات و مسائل اقتصاد مقاومتی را ببینید یا به فهرست بازگردید.