خصوصی سازی ؛ خوب یا بد؟
آزاد سازی اقتصادی و خصوصی‌سازی بنگاه‌ها و شرکت‌های غیرخصوصی از مهم‌ترین توصیه‌های سازمان‌های بین‌المللی و لیبرال ها است. این گزاره که خصوصی کارا و دولتی ناکارا است به تصوری غالب تبدیل شده است. در این نوشته در پی ارزیابی صحت این گزاره هستیم. ادامه دارد
اثربخشی تحول نرخ ارز بر فضای تولید در تحولات اخیر
نرخ ارز و اقتصاد واقعی با یکدیگر ارتباط متقابل دارند. زمانی‌که نرخ ارز تغییر کند، اقتصاد واقعی نیز تحت تأثیر قرار گرفته و تحولات نرخ ارز را در خود منعکس خواهد کرد. فضای تولید نیز به‌عنوان یکی از بخش‌های اصلی هر اقتصادی از این مسئله مصون نخواهد بود و متأثر از تحولات نرخ ارز دست‌خوش تغییراتی می‌شود. ادامه دارد
جایگاه رسانه در منظومه اقتصاد مقاومتی(بخش دوم)
در بخش اول با اشاره به تفاوت‌های هفتگانه‌ رسانه‌های مدرن و اصیل،‌ بحث کوتاهی در مورد اثرگذاری تبلیغات بازرگانی(به‌عنوانِ حلقه‌ی اصلی اتصال رسانه و نظامات اجتماعی)بر نظام‌اقتصادی به میان آمد. در این بخش به شیوه‌های اثرگذاری رسانه‌های موجود(اعم از مدرن و اصیل) بر اقتصاد درجهت مقاوم‌سازی آن می‌پردازیم. ادامه دارد
جایگاه رسانه در منظومه اقتصاد مقاومتی(بخش اول)
سه‌گانۀ بنگاه اقتصادی،‌ کرسی‌های قدرت سیاسی و رسانه‌های مدرن (نمایندۀ نظام فرهنگی) امپراطوری تمدن غرب را به‌وجود آوردند و نخ اتصال این سه به همدیگر چیزی نیست جز تبلیغات بازرگانی. ادامه دارد
قابلیت‌های کشورهای حاشیه خلیج‌فارس در تشدید مشکلات اقتصادی در ایران
کنش‌های اقتصادی کشورهای حاشیۀ خلیج‌فارس درباره ایران هم‌زمان با ایجاد کشمکش‌های نظامی و سیاسی در جبهه‌های یمن و سوریه، در سال‌های اخیر، با پیچیدگی‌های اقتصادسیاسی گوناگونی مواجه شده است. ادامه دارد
چالش های اخیر اقتصاد ایران و راهکارهای برون رفت از آن درگفت‌وگو با دکتر سید مهدی زریباف
نوسانات شدید اقتصادی در ماه‌های اخیر، به‌ویژه در بازار سکه و ارز و به دنبال آن ایجاد تورمِ افسارگسیخته، آیندۀ اقتصادی کشور را در هاله‌ای از ابهام فروبرده‌است. حال در این برهۀ حساس، مراجعه به متخصصان و صاحب‌نظران اقتصادی برای بهبودیافتن شرایط، از سوی سیاست‌گذاران اقدامی مؤثر و گاه اجتناب ناپذیر است. ادامه دارد
بیشتر ببینید...

مطالب پربازدید
را ببینید یا به فهرست بازگردید.