اقتصاد، حلقۀ ضعیف در اقتدار کشور

با توجه به اینکه بسیاری از الگوها‏ی استفاده‌شده در کشور حتی در بخش فرهنگی و دروس دانشگاهی رونوشتی از غرب است، باید ساختار‏هایی مبتنی‌بر مبانی اسلامی و بومی کشور طراحی کنیم تا ناگزیر به استفاده از الگوهای اقتصاد غرب به‌صورت آزمون‌وخطا نشویم چرا‏که نتیجه ‏ای در‌ پی نخواهد داشت.


گفتگو با دکتر علاءالدین بروجردی| رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی
1396/1/6
تعداد بازدید:

راه نفوذ اقتصادی دشمن پس از توافق هسته‌ای چیست؟آیا الآن چیزی که مصداق نفوذ اقتصادی در کشور باشد وجود دارد؟

اتکای اقتصاد مقاومتی به توانمندی‌های ملی و داخلی است. ازآنجایی‌که محور اساسی انقلاب اسلامی فرهنگ است، غرب در تلاش است تا از طریق القای معیارهای اقتصادی خود عملاً بر فرهنگ انقلاب اسلامی اثر بگذارد؛ بنابراین به نظر من اگر سیاست‏های اقتصاد مقاومتی مدنظر قرار بگیرد، این روزنه‌ها را مسدود خواهد کرد.

راه مواجهه و برخورد با این القایی که گفتید چیست؟

شورای عالی اقتصاد و در رأس آن رئیس‌جمهور، وظیفۀ سیاست ‏گذاری را بر عهده‌دارند، از طرفی مجمع تشخیص که یکی از بازوان رهبری است، سیاست‏ های کلی را تدوین و ابلاغ کرده است. شورای عالی اقتصاد باید بر اساس این سیاست‏ ها دستورالعمل صادر کند.

با توجه به اینکه بسیاری از الگوها‏ی استفاده‌شده در کشور حتی در بخش فرهنگی و دروس دانشگاهی رونوشتی از غرب است، باید ساختار‏هایی مبتنی‌بر مبانی اسلامی و بومی کشور طراحی کنیم تا ناگزیر به استفاده از الگوهای اقتصاد غرب به‌صورت آزمون‌وخطا نشویم چرا‏که نتیجه‏ای در‌ پی نخواهد داشت. بعد از گذشت ۳۷ سال از پیروزی انقلاب اسلامی، حلقۀ ضعیف در زنجیرۀ اقتدار ملی کشور، اقتصاد بوده است و این مسئله نشان‏دهندۀ آن است که باوجود پیشرفت چشمگیر در بسیاری از عرصه‏ها، در عرصۀ اقتصاد به دلیل تبعیت از الگو‏های اقتصاد غرب، توفیقی به دست نیامده است؛ به‌عنوان‌مثال درزمینۀ ادوات نظامی و به‌خصوص تسلیحات موشکی، جمهوری اسلامی ایران جزء چند کشور پیشرفتۀ دنیا محسوب می‏شود. پیشرفت در این زمینه‌ها با اتکای به خودباوری‌های ملی به‌دست‌آمده است.

این ساختارها را چه کسانی باید بسازند؟

شورای عالی اقتصاد و در رأس آن رئیس‌جمهور، وظیفۀ سیاست‏گذاری را بر عهده‌دارند، از طرفی مجمع تشخیص که یکی از بازوان رهبری است، سیاست‏های کلی را تدوین و ابلاغ کرده است. شورای عالی اقتصاد باید بر اساس این سیاست‏ها دستورالعمل صادر کند و در این زمینه لازم است آن معیارهای اصلی را با همین دیدگاه و بینش که عرض شد در شریان اقتصادی کشور ساری و جاری کند.

برای جلوگیری از نفوذ و القایی که گفتید چه راه‌کارهای فرهنگی وجود دارد؟

فرهنگ‏سازی از لوازم جلوگیری از نفوذ محسوب می‏شود و از طرفی با اقتصاد نیز مرتبط است چراکه زیربنای اقتصاد فرهنگ است؛ و از طرفی ما در دنیای فرهنگِ مصرفیِ اقتصاد قرار داریم. درصورتی‌که اگر اصول دینی حاکم شود، جلوی خیلی از این روزنه‌ها گرفته خواهد شد. ▪

--------------------------

پدافند اقتصادی، ش 14، دی ماه 1394، ص 21


مطالب پربازدید
را ببینید یا به فهرست بازگردید.